Så mycket input

Så mycket input men så lite förändring, vad behövs för att du ska känna att du utvecklas?

”Vad gör du annorlunda nu efter input från alla inspirationsföreläsningar, självhjälps-/ledarskapsböcker och e-learningar?”. Den frågan ställde jag vid en workshopserie till 20 olika grupper i ett stort företag. Grupperna bestod av högutbildade, engagerade och utvecklingsorienterade medarbetare. Det genomgående svaret var ”Inte särskilt mycket”.

 

De flesta vet att det krävs att vi jobbar aktivt för att skapa en ny vana, då kan vi lära oss mer om fler områden och bli effektivare, och det är fantastiskt. Men ofta gör inte ens detta att vi känner att vi har förändrats. Många personer av de som jag jobbar med presterar redan på en hög nivå och har nått många av sina stora mål i arbetslivet. Då behöver vi titta på någonting mer än bara effektivitet i det korta perspektivet för att nå en känsla av utveckling och förändring.

 

Intention och drivkraft

Om vi inte jobbar aktivt så krävs ofta en kris, ett stort tidsfönster eller åtminstone en stor förändring för att vår intention/drivkraft/filosofi ska ändras. För det är när din intention ändras som du ändrar vad du fokuserar på. Det är också då du märker att du har förändrats.

Men det kan vara svårt att bestämma vad man ska drivas av.

 

Energi

Om vi börjar med det som inte har så mycket energi, som förödmjukelse, skuld, förtvivlan och saknad, så har de flesta av oss känt av dem. Men det är inte så vanligt att de dominerar som drivkraft bland väl presterande individer. När vi kommer in på till exempel rädsla, begär, ilska och stolthet så ser det helt annorlunda ut. Vem känner inte igen sig i någon av dessa; rädsla för att inte prestera väl nog, eller för att inte passa in. Ett ständigt begär, aldrig nöjd (den vanliga svagheten som man egentligen inte ser som en svaghet men ändå lyfter som en på sina anställningsintervjuer). Ilskan som vi tror gör oss exekutiva. Många är rädda för att tappa sin konkurrensfördel om de är nöjda eller optimistiska. Att ilska är en bättre drivkraft än förtvivlan är lätt att skriva under på, men om du är högpresterande vd, tror du att du blir mer framgångsrik om du drivs av missnöje eller av nyfikenhet? Och när det gäller stolthet, vem vill inte vara stolt över det de gör? Inte fel för den som även är prestigelös, men när du är väldigt stolt över din titel så blir allt negativt kopplat till rollen lätt till en personlig förolämpning.

 

Att tilltro, optimism, förståelse och glädje är att föredra framför till exempel rädsla och begär är så givet att vad jag än skriver blir banalt. Men vad behöver vi jobba med för att förflytta oss så att säga uppåt i drivkraftskedjan?

 

5 förslag

Här kommer fem förslag som garanterat får dig att fokusera mer på de mer energirika drivkrafterna. Att det är sommar och vanligen också semester ger dig möjligheten att påbörja en mer energirik vana.

 

Var mer närvarande

Att meditera dagligen i flera år har lärt mig att närvaro inte är orden eller tankarna jag använder för att beskriva verkligheten. Det är det jag upplever som är verkligheten eller egentligen hur mina sinnen tolkar verkligheten, så egentligen kan det stå ”upplev verkligheten”. Det är omöjligt att göra någonting annat, men du förstår vad jag menar. Jobba med en sak i taget. Rensa bort störningsmoment. Fokusera på andra, familjebilder måste inte vara en selfie, det är ok om du inte är med. 

 

Bli skicklig

Ju skickligare desto mer känsla av FLOW. Följ glädjen och nyfikenheten, lägg 80 % av din insats på det du excellerar inom och 20 % på det andra. Hur kan du till exempel använda en styrka för att göra någonting du inte gillar?

 

Stryp ”ego-juicen”

Stora livsförändringar tenderar att få oss att inse att inställningen andra har fel/jag har rätt eller jag är bättre än/sämre än har en negativ och förminskande påverkan. Men vi behöver inte vänta på en kris för att börja må bättre. Värt att notera är att även ”jag är sämre än” ger ego-juice i form av medömkan, men kraften och initiativförmågan du därmed förlorar är värdefull.

 

Acceptera alla känslor och låt dem vara

Det är som bekant inte fakta eller tankar i sig som är jobbiga, det är hur vi känner när vi tänker dem. Och energin det tar att trycka undan dem kan vara stor. Acceptera att du känner hat, ånger eller begär, det är en del av att vara människa, dock behöver du inte marinera dig i de negativa känslorna.

 

Leta upp rätt umgänge

Drivs alla du umgås med av rädsla eller stolthet, gör ett uppehåll och umgås med de som drivs av livsglädje eller av det du önskar.

 

Sammanfattningsvis, för en positiv energiförflyttning

Om du vill ha en förändring och drivas av mer positiva känslor, satsa på att vara mer närvarande, bli riktigt bra på någonting, skippa ego-juicen, acceptera dina känslor och umgås med de som inspirerar dig.