Är det värt risken?

Rädsla kan ofta dyka upp när vi jobbar med utveckling. Men ska vi börja med teknikträning eller gå direkt på den existentiella frågan?

 

Teknikträning

Susan Jeffers skrev i ”Feel the fear and do it anyway” att vår största mest grundläggande rädsla, mer grundläggande än rädslan för döden, är rädslan för att inte klara av det livet erbjuder. Om du visste att du skulle kunna hantera allt som kommer din väg, vad behöver du då vara rädd för?

Teknik för att göra rädslan mer hanterbar

  • Skala ned aktiviteten tills det du behöver göra känns överkomligt
  • Utmana dina tankar likt FEAR ”Fantasized Experiences Appearing Real” – vad är orimligt i dina fantasier?
  • Arbeta mentalt och se dig själv framgångsrikt hantera det som kommer din väg

 

Existentiellt perspektiv

Är du rädd för att stanna upp, ha tråkigt, inte leva ett spännande liv?

”Anledningen att du inte blir bättre är att du vill bli bättre.” /Alan Watts

Om du inte ser vilket mirakel det är att ”bara” finnas till, vad är det då du hoppas uppnå genom en extern förändring? Vad ska förändras för att du ska acceptera att det största mirakel du någonsin kommer att stöta på är dig själv? Ingen sak, prestation eller upplevelse kan mäta sig med det du alltid varit.

Vad är då meningen med att trotsa rädslan om din existens är det största miraklet? Precis som med frågan ”Vad är meningen med livet?” så är det en fråga du ska ställa till dig själv.

Kanske är det värt att våga:

  • Acceptera dig själv så att du kan hjälpa andra
  • Engagera dig i någonting större än din egen trygghet och bekvämlighet
  • Visa medkänsla med någon som har sårat dig 

Det intressanta är att detta bevisats vara otroligt effektiva sätt att nå eget välmående. Men, då kanske du inte kan ”ha rätt”, utmärka dig som speciell eller vara den det är synd om.

 

Du bestämmer om det är värt risken.