Vilka frågor ska du ställa dig för att hitta rätt?

Att hitta sitt kall är inte att hitta en position, det är ett sätt att leva – därför handlar det om en process och inte om en enskild handling, såvida du inte blir träffad av blixten och når nirvana direkt.

 

Frågornas makt

Frågor är ett verktyg för att flytta vår uppmärksamhet och det vi uppmärksammar får vi per definition mer av. Vad vill du då ha mer av för att hitta rätt i karriären? Vi börjar med första frågan…

 

Första frågan

Här skulle det vara frestande att ställa frågan ”Vad kämpar jag emot?”  för det är verkligen en bra fråga. När jag tittade på mig själv när jag var som mest fel i karriären så kämpade jag mot allt. Irriterade mig på mina relationer – inte minst på jobbet, att jag inte fick feedback som jag ville ha, på de som jag tyckte körde fel i trafiken, på vädret, på att helgen var för kort, på att barnen gnällde, på att jag sov dåligt. Jag insåg till slut att jag inte kunde hitta rätt när jag inte kunde acceptera läget som det var just då. Kontra-intuitivt? Det kan först se ut som om du riskerar att få mindre makt att förändra om du accepterar läget som det är. Men är det verkligen de som gnäller som lyckas bäst med att få det de vill ha (förutom att de riktar uppmärksamheten på det de gnäller på och får mer av det)?

Rätt formulerad fråga är ”Vad accepterar jag precis som det är?”, det är detta du ska bygga vidare på för att få mer av det du vill ha. Det är den mall du ska använda om du vill ge dig själv mesta möjliga makt.

 

Nästa fråga

”Vad skulle jag göra annorlunda i min karriär om jag inte brydde mig om vad andra tyckte?”. Undersökningar visar att påverkan från andra är en av de saker som vi tror betyder lite men som betyder väldigt mycket. Det är inte konstigt att sociala normer och överenskommelser tas upp som viktiga komponenter när vi vill starta eller bryta en vana. Springer alla runt omkring dig och du dessutom lovat en kompis att träna varje onsdag klockan 18 så har du helt plötsligt ökat dina chanser jämfört med om du hänger med någon som aldrig tränar. Givetvis påverkar det även vad du ser som acceptabla vägar i karriären, ur dina vänners/ditt samhälles värderingar. Det är en sak att ta in feedback från andra, en annan att låta det bestämma vad du ska göra. Frågan är vad du skulle göra om du inte brydde dig alls.

 

Sista frågan för denna gång

”Vad vill jag lära mig och vad är jag tacksam för?”, det är egentligen två frågor i en, men det passar i detta fall. Den positiva psykologins nestor, Martin Seligman, nämner att de två karraktärsstyrkor (av 24 olika – se https://www.viacharacter.org/character-strengths) som mest predikterar välmående är Gratitude och Love of learning. En möjlig fråga som ökar fokus på dessa två är den ovan. Det faktum att företag många gånger är fantastiska ”fabriker” för personlig utveckling gör denna fråga passande. Har företaget nytta av att du lär dig det du vill så får du all backning du kan tänka dig. Bara du vet vad du vill veta mer om. När det gäller tacksamhet så är det så fantastiskt att det förtjänar ett separat inlägg. Om vi får mer av det vi fokuserar på så är det de som fokuserar på tacksamhet som är vinnarna.

 

Sammanfattningsvis, tre frågor för att hitta rätt i karriären

Vad accepterar jag precis som det är?

Vad skulle jag göra annorlunda i min karriär om jag inte brydde mig om vad andra tyckte?

Vad vill jag lära mig och vad är jag tacksam för?

 

 

Vill du ha effektiv utveckling? Vägen från press till prestationsglädje går även den via kraftfulla frågor, gå in och läs mer om Performance Mastery Blueprint här.