Använd den klassiska 80/20-regeln för att ladda din dag med mening

Finns det en väg för att göra det du gör på dagarna mer meningsfullt? Det är inte alltid som jobbet känns som ett kall, ibland inte ens som en karriär. Men det finns vägar till att känna mer mening och några av dem är förvånandevis enkla. Och när det blir svårare får du anlita din inre ingenjör…

 

Påminn dig själv

Påminn dig själv om varför det du gör är meningsfullt. Det känns nästan för enkelt. Men faktum är att det i nutida forskning om glädje på arbetet tas upp som ett exempel på hur du kan göra din tillvaro på jobbet mer meningsfull. Per definition får vi mer av det vi fokuserar på. Har du till exempel tänkt på hur många du ser med samma bilmodell som du har när du precis har köpt en ny bil?

 

Våga vara autentisk

Vi har många roller i våra liv varav en är den roll vi intar på arbetet. Den kan till exempel hjälpa oss att vara objektiva vid svåra beslut och även hjälpa oss att koppla bort arbetet när vi går hem. Undersökningar visar dock att det finns vinster med att sträva efter att vara sig själv på arbetet, som att känna mer mening och mindre stress.

 

Jobba värdefullt (meningsfullt) genom att anlita din inre ingenjör

Du har säkert hört talas om Paretoregeln, eller 80/20-regeln någon gång. Det vill säga det faktum att en liten del av insatsen ofta står för en förvånande stor del av utfallet. Detta gäller i väldigt många sammanhang och med största sannolikhet även beträffande det värde som du levererar på din arbetsplats.

Vad har det med mening att göra då?

Många upplever att de lever i en ständig ström av arbetsuppgifter och information och att det till och med är svårt att veta vad du har levererat när du avslutar för dagen. Det kan vara härligt i början att bocka av listor men efter ett tag kan det ge en känsla av att bara stå och stampa. Är nyttan lika stor som att gräva en grop och sedan fylla igen den varje dag?

Då kan det vara dags att bli ingenjör.

Vad skulle din inre ingenjör göra om hen tittade på ditt arbete? Troligen skulle en enkel process kunna se ut så här:

Samla in data, vad lägger du din tid på  ->  Gör en analys och identifiera vilka input som ger störst output  ->  Bearbeta din flaskhals (det som hindrar dig från att göra det som ger mest nytta)

För en tid sedan frågade jag ett tiotal chefer på ett stort företag vilken input som de ansåg skulle ge störst output för dem. Ett vanligt svar var mer tid till att utveckla personalen.

Hur hanterar du den flaskhalsen?

Jag tror att din inre ingenjör skulle be dig att avsätta tid för att se hur du kan undvika onödiga avbrott i arbetet, onödiga statusuppdateringar, överflödiga rapporter, irrelevanta möten och att läsa din mail mer effektivt. Dessutom skulle hen be dig att förbättra din förmåga att utveckla personalen, genom att utveckla dig själv.

Eller vad tror du?

  

Sammanfattningsvis, tre sätt att göra arbetsdagen mer givande

 

  1. Påminn dig ofta om varför det du gör är meningsfullt
  2. Var autentisk så långt det går
  3. Frigör tid till det som gör att du kan jobba värdefullt