Fokus som perfektionismens motmedel
Fokus – rätt väg förbi perfektion

Hur kan perfektionens ansikte visa sig?

Du uppfyller andras agenda

Att vara en bra medlem i ett team och jobba för det gemensamma goda är en sak, att göra allt för att göra de runt omkring sig nöjda är någonting helt annat. Att hela tiden försöka vara perfekt utifrån någon annans måttstock tär på vem som helst och kan resultera i att du antingen går under eller får ett okontrollerbart utbrott. Tanken att ”om jag är omtyckt av alla så gillar de mig…” gör ingen lycklig eller effektiv.

Genom att alltid göra saker perfekt så blir du aldrig klar

Många är vi som tänkt tanken att ”det behövs lite till” för att bli klar. Så länge som uppgiften är igång så kan jag inte riktigt förlora (bilden av att vara perfekt). Dessutom känns det ofta bättre att få en spark i ändan för att det inte är klart än att få det för att man har gjort fel.

Du vill hinna med allt

Några är vi som skrivit jobbannonser och många är vi som suttit och läst dem. Det intressanta är att klyschornas klyscha i dessa sammanhang ”kunna hålla många bollar i luften” fortfarande existerar. När så mycket forskning visat att fokus på en sak i taget är bättre för både effektivitet, glädje/känsla av att vara nöjd och stressnivå så är det förvånande. Det är dock lätt att få uppfattningen att ju fler saker jag bockar av på min lista desto mer effektiv har jag varit, dessutom får jag en skön känsla varje gång jag klarat av någonting.

Fokus som en väg förbi perfektion

Kan fokus vara lösningen på samtliga tre problem ovan?

Christina Bengtsson, världsmästare i precisionsskytte och expert på fokus delar in fokus i två delar, långsiktigt och kortsiktigt fokus. Där långsiktigt fokus handlar om fokus på djupet som identitet och kärnvärden och kortsiktigt fokus om att koncentrera sig på en sak i taget.

Om du har långsiktigt fokus utifrån den definitionen så vet du vad du vill och vad som är viktigt på riktigt. Då behöver du inte uppfylla andras agendor utan kan gå din egen väg och bidra med det du är bäst på. Är du på fel plats kan du flytta till där du gör mer nytta och samtidigt må bättre.

Vet du vad du vill och har en tydlig riktning så har du dessutom mycket lättare för att ta ett misslyckande. Att bibehålla bilden av att vara perfekt nu blir mindre viktig när du har en attraktiv bild av det du är på väg mot. Värdet av att utvecklas blir större än rädslan för att misslyckas och du kan börja se på misslyckanden som de tillfällen då du lär dig och utvecklas mest.

Att hinna med allt då?

Att jobbannonserna faktiskt tar upp att du kommer att ställas inför ett ständigt ökande flöde av information är inte konstigt. Vi lever i vad som kallas ”attention economy”. Att få kundernas och de anställdas uppmärksamhet, de som redan är bombarderade av information och teknologi, är ett viktigt element av kommersiell framgång. Den som vill fokusera har en mäktig motspelare, har du tittat på notiser i mobilen under tiden du läst detta inlägg?

Både långsiktigt och kortsiktigt fokus hjälper mot sjukan att göra allt samtidigt. Långsiktigt genom att du kan ställa det som händer mot vad som är viktigt på sikt och sedan prioritera. På kortare sikt kan du öva upp din självkontroll genom att stänga ute det som du vet är distraktioner och planera när du gör vissa fokusbrytande aktiviteter. Det har ytterligare en fördel, då du funderar på hur du ska dela in dagen så kan du på en gång passa på att ta reda på när du fungerar som bäst. Sedan använder du den del av dagen då du är mest effektiv till det som är viktigast. När fungerar du som bäst? Vad kommer du att göra under den tiden imorgon?

Tips på hur du kan jobba med fokus

Börja med det du är bra på

Att bestämma vad som är viktigt är en process, vi förändras ju med tiden och det kan krävas en del reflektion. En övning är att skriva ned två saker som du är riktigt bra på, styrkor som du verkligen gillar. Fundera sedan på hur du helst använder dessa styrkor när du interagerar med andra. Tanken här är att du vanligen är bra på det du tycker om att göra. Om du sedan hjälper andra genom att använda dessa styrkor så blir det du gör vanligen meningsfullt både för dig och de runt omkring. Det som känns meningsfullt är ofta lättare att fokusera på. Vill du fortsätta ytterligare kan du även fundera på i vilken miljö du helst är när du interagerar med andra och använder dessa styrkor.

Mitt exempel skulle vara jag använder mitt intresse av personlig utveckling och nyfikenhet på människor för att ge perspektiv och inspirera, i en omgivning där de runt omkring mig vill utvecklas. Detta går att göra i flera typer av jobb men det ger ändå en indikation på om det blir för stor skillnad på vardagen och innehållet i påståendet.

Bearbeta det som stör

När det gäller kortsiktigt fokus så kan du iaktta vad som avbryter ditt fokus under till exempel en vecka. Sikta sedan på att begränsa det som påverkar dig mest av det som du kan påverka. I den optimala världen kan du påverka allt, det ger ett värdigt ideal att arbeta mot.

Lycka till!