Prestationsglädje och verklig effektivitet
Kontakta migOm mig

Mina tjänster

Jag vill bidra till att du som redan presterar bra ska uppnå positiv och bestående förändring beträffande prestationsglädje och effektivitet. 

Via program och workshops erbjuder jag transformation för ledare och andra med höga krav på utveckling.

Performance Mastery Blueprint

Dagens arbetsliv är inspirerande men också krävande och du översköljs av en hela tiden ökande ström av information. Det kan ses som en omöjlig ekvation att få ihop tid för personalen, hinna med egen personlig utveckling och samtidigt leverera på topp för företaget. Många med nyckelroller har, trots att de gillar sitt jobb och gör det bra, en känsla av att de inte vet hur de ska optimera sin utveckling och känna prestationsglädje trots hög press.

Programmet Performance Mastery Blueprint är framtaget för denna typ av förutsättningar och dess 5 moduler ger dig möjlighet att gå från press till prestationsglädje via avancerad personlig utveckling.

Mer detaljer om programmet hittar du här: Performance Mastery Blueprint Inledning

Workshop

En workshop skapar fokus på ett viktigt område som bestäms i förväg och delaktighet eftersom alla blir involverade vid genomförandet. Jag håller workshops inom ämnen som prestationsglädje och personlig utveckling och tar fram upplägg enligt önskemål samt utefter mina erfarenheter om hur bra resultat uppnås.

Coaching av ledare

Ledare och chefer har ofta en utsatt situation och verkar i ett system med mycket att ta hänsyn till. Jag coachar ledare både transformativt, som i Performance Mastery Blueprint ovan, samt transaktionellt då utveckling av ett specifikt beteende eller område önskas.

Teamutveckling

Teamutveckling handlar om att gå från en nyformad grupp med otydligt uppdrag och syfte till ett högpresterande team som levererar på topp, samt all möjlig utveckling däremellan. Jag jobbar med grupper både enligt Susan Wheelans teorier och med ett coachande tillvägagångssätt enligt framgångscoach Jack Canfield. För att öka förståelse för olikheter så använder jag dessutom vid behov personlighetsverktyg som enkelt kan visualisera detta.

Hur vet jag om jag behöver en Coach?

Vad är ledarskapscoaching?

Livet som ledare och/eller chef kan vara ensamt. Att jobba med sin egen utveckling är möjligt, men ofta någonting som prioriteras ned eller ersätts med en ledarskapsbok eller en opersonlig e-learning. Nätverkande med andra chefer ger en typ av värdefullt utbyte men det är inte heltäckande.

Om du på allvar vill jobba med din utveckling så behöver du jobba med någon som är neutral. Någon som har ditt bästa för ögonen samt är tränad i att hjälpa människor att ta sig från där de är till dit de vill vara. Det är coachens funktion och det är ett fantastiskt effektivt arbetssätt.

Ledarskapscoaching skiljer sig från ordinarie coaching genom att det är arbetsprestationen som är i fokus.

Hur vet jag om ledarskapscoaching är rätt för mig?

Det korta svaret är att om du verkligen vill utvecklas och göra det på ett effektiv sätt, då är det rätt. 

Det är känt att för att leda andra så behöver du först kunna leda dig själv. Att kunna leda dig själv kräver i sin tur att du först har självkännedom och sedan förmågan att ta ansvar för ditt beteende. Alla människor kan jobba med sin självkännedom och alla har beteenden som de kan utveckla. Störst effekt av coachingen får du om viljan till utveckling är stor och då du har en tydlig bild av vad du vill uppnå.

måste jag vara chef för att bli coachad?

Nej, alla människor har nytta av att kunna må och prestera bättre. Jag har samarbetat med många högpresterande icke chefer som har velat jobba med personlig utveckling på ett effektivt sätt.

 

 

Om Martin

Peak Evolution AB ägs och drivs av mig Martin Norling. Jag vill göra ditt liv lite bättre. Många år som chef inom näringslivet, med bland annat coaching av chefer och utveckling av team visade mig vilken potential som finns när det gäller just självkännedom och fokus. Det använder jag i min roll som coach.

För att förbättra mina möjligheter att bidra till effektiv utveckling så har jag sedan min ursprungliga civilingenjörsexamen från KTH utbildat mig till förändringstränare hos Jack Canfield, en av USA:s bästa coacher. Jag är även ICC-certifierad inom executive coaching hos Skandinaviska ledarhögskolan, där Lars-Eric Uneståhl, Sveriges mest kända mentala tränare, hade en omfattande roll under utbildningen. Certifiering och användning av beteendeanalysverktygen DISC och IDI samt arbete med Myers Briggs Type Indicator och Big 5 har givit mig kunskap om hur arbete med beteenden kan förbättra prestationen. Många lärdomar har jag även tagit med mig från vetenskapsbaserade kurser om glädje och prestation, hyllmeter av böcker om personlig utveckling samt min idrottsliga karriär. 

I mina program och workshops fokuserar jag på personlig utveckling för att optimera både prestation och allmänt välmående på ett hållbart sätt. Det betyder att titta på mer än bara vissa beteenden. Anledningen är att alla, på samma sätt som elitidrottare och företagsledare, presterar som bäst när de mår bra.

Kommentarer från några som jag har jobbat med

Effekter av Performance Mastery Blueprint:

”Förbättrat mitt fokus – så att jag inte skjuter upp saker, inte ens när det är svårt.

Förbättrat min självkänsla, har gjort skillnad på vad jag lägger energi på (nu på rätt saker).

Fått arbeta med hur jag ska hålla ett helt arbetsliv och ta tag i det man lätt gömmer undan.”

Martins lugna sätt och analysförmåga av budskap (som jag ibland inte ens förstod själv) som jag ville förmedla bidrog till att sätta ord på det jag verkligen vill och vilka mål jag har och kanske också bör sträva efter att ha. Min förståelse har ökat drastiskt till varför jag reagerar som jag gör ibland och varför jag agerar som jag gör i vissa situationer. Det har bidragit till att jag nu skriver ner bra mål, även små sådana, som jag sedan kan sätta check på. Martins ifrågasättande men att aldrig påstå något gjorde att jag snabbt fattade förtroende.

Carina

Projektledare

After the coaching I now have more self-confidence in giving impactful presentations

Heiko

Kvalitetschef läkemedelsföretag

Martin är bra på att inspirera och arbetet med den plan som vi tog fram har varit mycket effektivt. Jag har fått värdefulla insikter och en bättre/starkare självbild, vilket påverkar min prestation mycket positivt både på jobbet och privat. Dessutom har jag fått mycket god råd i konkreta utmaningar jag haft i min roll som ledare på jobbet.

Henrik

Advokat, delägare och kontorschef

Jag var med vid utvecklingen av Performance Mastery Blueprint och kan konstatera att upplägget är otroligt väl genomtänkt. Det tillgodoser höga krav på personlig utveckling. Jag har börjat med nya effektiva vanor som påverkat mitt mående och min prestation mycket positivt. Dessutom har jag fått insikter om vad som begränsar mig och hur jag långsiktigt på ett produktivt sätt kan jobba med detta.

Lars

Investment banker

Hör av dig

Skicka ETT MEDDELANDE ELLER BOKA IN EN KONSULTATION

Kontakta mig

Telefon

070-380 00 72

E-post

martin@peakevolutionab.se

Meningsfull arbetsdag

Använd den klassiska 80/20-regeln för att ladda din dag med mening Finns det en väg för att göra det du gör på dagarna mer...

En väg förbi perfektion

Fokus – rätt väg förbi perfektion Hur kan perfektionens ansikte visa sig? Du uppfyller andras agenda Att vara en bra medlem i...

Varför förändras du så lite efter så mycket input, och vad har det med semestern att göra?

Så mycket input men så lite förändring, vad behövs för att du ska känna att du utvecklas? ”Vad gör du annorlunda nu efter input från...

Är du rädd för att slösa bort ditt liv eller för att göra ett dåligt styrelsemöte?

Är det värt risken? Rädsla kan ofta dyka upp när vi jobbar med utveckling. Men ska vi börja med teknikträning eller gå direkt på den...